Polisi Keselamatan Siber (PKS), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) ini bertujuan untuk menerangkan mengenai tanggungjawab dan peraturan-peraturan yang perlu difahami dan dipatuhi oleh warga KPT, pembekal dan pihak yang mempunyai urusan dengan perkhidmatan ICT KPT dalam melindungi aset ICT KPT.

Rujuk lampiran : Polisi Keselamatan Siber Kementerian Pendidikan Tinggi