Rujukan kepada pelajar Latihan Industri.

Sila muat turun template Penulisan Laporan Akhir Latihan Industri seperti di bawah :

1. Arahan Penggunaan Penulisan LI

2. Muka Depan LI

3. Template Laporan Industri

4. Judul, Pengesahan, Isi Kandungan, Senarai Rajah dll

5. Bibliografi