Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pelajar diberi pengecualian kuliah?

Pelajar hanya boleh diberi pengecualian kuliah sekiranya:

  1. Mendapat surat kebenaran daripada Pengarah.
  2. Mendapat kelulusan pelepasan kuliah oleh Ketua Jabatan.
on Isnin Mei 18
Ke Atas