Perlukah Pensyarah Kursus membuat penangguhan kelas sekiranya berlaku cuti/aktiviti ‘ad-hoc’?

Penangguhan perlu dilaksanakan sekiranya Masa Pertemuan tidak mencapai target minima yang dikehendaki di dalam Sukatan Kursus.

on Isnin Mei 18
Ke Atas